ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Συμμετοχές
Βασίλης Κουτσαβλής, T: 210 6617777  (εσωτ. 129), Ε:  vkoutsavlis@boussias.com

Χορηγίες
Άννα Γυπαράκη, Τ: 210 6617777  (εσωτ. 152), Ε: agyparaki@boussias.com

Περιεχόμενο
Ντάνος Τσάκαλος, Τ: 210 6617777  (εσωτ. 151), Ε: dtsakalos@boussias.com


Boussias Communications

  Κλεισθένους 338, 15344, Γέρακας, Αττική, Ελλάδα
  +30 210 6617777
  +30 210 6617778
  www.boussias.com